pl

Grupa Projektowa złożona z firm:  ARCHISTRUCTURA, USBUD i PM-TEAM to zespół doświadczonych projektantów i ekspertów, których referencje potwierdzone są licznymi realizacjami. Oferujemy pełen zakres usług projektowych i doradczych: od wyboru działki, poprzez przygotowanie projektu wielobranżowego i uzyskanie pozwolenia na budowę, aż do zakończenia inwestycji. Specjalizujemy się w dwóch zasadniczych obszarach: adaptacje, konserwacja i  wzmocnieniach obiektów zabytkowych, a także projektowanie budownictwa mieszkaniowego. Realizujemy również szereg indywidualnych zleceń, ekspertyz czy opracowań specjalistycznych w różnych dziedzinach budownictwa. Unikalne doświadczenie i wiedza pozwalają nam oferować najwyższy standard usług.

informacja o zatrudnieniu

Jesteś architektem lub konstruktorem i chcesz do nas dołączyć? Wyślij CV i przykłady projektów (max 10 MB) na adres: rekrutacja@archistructura.pl.

zespół projektowy oraz partnerzy

dr inż. arch. Krzysztof Raszczuk

architekt i konstruktor

inż. Jan Raszczuk

rzeczoznawca budowlany

mgr inż. Tomasz Raszczuk

konstruktor

mgr inż. arch. Witold Misztal

architekt i konstruktor

mgr inż. arch. Mirosława Dębska

architekt

mgr inż. arch. Inessa Tarasiewicz

architekt

mgr inż. Paulina Andruszko

konstruktor

mgr inż. arch. Łukasz Osuch

architekt

dr inż. arch. Krzysztof Raszczuk

• architekt i konstruktor posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej,

• członek Komisji Drewna w ramach Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS (International Council on Monuments and Sites),

• członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - oddział Śląski.,

• członek Lubuskiej Izby Architektów, Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

• projektant wielu obiektów budowlanych oraz współautor ekspertyz technicznych,

• biegły sądowy z dziedziny budownictwa przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze,

• absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz na Wydziale Architektury,

• laureat Nagrody Ministra Infrastruktury za najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie budownictwa w roku 2008,

• adiunkt na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz wykładowca na Wydziale Architektury,

• ekspert w zakresie wzmacniania konstrukcji historycznych,

• autor licznych publikacji o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych,

mgr inż. Jan Raszczuk

• rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie: architektura i budownictwo, w specjalizacji: konstrukcje w obiektach zabytkowych ,

• rzeczoznawca budowlany wpisany do rejestru C.R.Rz.B.: w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego (projektowanie i wykonawstwo),

• konstruktor i projektant z uprawnieniami: budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjnej, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

do realizacji i projektowania w ramach obiektów zabytkowych, posiadający w swoim dorobku liczne realizacje obiektów inżynierskich, architektonicznych,

zabytkowych czy sakralnych,

• doświadczony kierownik budowy i inspektor nadzoru,

• ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie „Prawa Inwestycyjnego” oraz studia podyplomowe na kierunku

„Wycena Nieruchomości” Politechniki Wrocławskiej,

• członek Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

Polskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,

• biegły Sądowy z dziedziny budownictwa przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze,

• rzeczoznawca NOT,

• licencjonowany Pośrednik Obrotu Nieruchomościami,

• licencjonowany Zarządca Nieruchomości.

mgr inż. Tomasz Raszczuk

• konstruktor posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

• doświadczony projektant posiadający w swoim dorobku liczne realizacje obiektów inżynierskich, architektonicznych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej,

• doświadczony kierownik budowy i inspektor nadzoru,

• specjalista w zakresie wykonywania certyfikacji i audytów energetycznych,

• absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego (2006),

• ukończył studia podyplomowych na kierunku „Zarządzania oraz Wyceny Nieruchomości” Politechniki Wrocławskiej,

• członek: Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,

Polskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

mgr inż. arch. Witold Misztal

• architekt i konstruktor posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej bez ograniczeń,

• projektant wielu obiektów architektonicznych i konstrukcyjnych oraz współautor ekspertyz technicznych,

• absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Architektury (2012) oraz na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego (2009),

• pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej,

• specjalista w zakresie wzmacniania konstrukcji historycznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów kompozytowych,

• kierownik grantu badawczego pod nazwą: „Ocena efektywności wzmacniania konstrukcji historycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii”,

• autor licznych publikacji o randzie ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych,

• członek Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

• powoływany na Biegłego Sądowego w ramach wykonywania ekspertyz technicznych z ramienia Politechniki Wrocławskiej.

mgr inż. arch. Miroslawa Dębska

• asystentka projektanta w zakresie architektury,

• absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (2011),

• specjalistka w zakresie projektowania energooszczędnego w budownictwie oraz w zakresie kosztorysowania i przygotowywania dokumentacji przetargowej,

• certyfikowany Projektant Budownictwa Pasywnego,

• certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego.

mgr inż. arch. Inessa Tarasiewicz

• asystentka projektanta w zakresie architektury,

• absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (2014),

• specjalistka w zakresie projektowania parametrycznego i wizualizacji w środowisku Revit.

mgr inż. Paulina Andruszko

• asystentka projektanta w zakresie konstrukcji,

• absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

mgr inż. arch. Łukasz Osuch

• asystent projektanta w zakresie architektury,

• absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (2017),

• wizualizacje w środowisku Enscape dla Revit, V-ray dla SketchUp'a.